Zapojili jsme se do výzvy v oblasti detekce nádorů plic. A jak to dopadlo?

Tým Roboauto, který se účastnil mezinárodní tříměsíční výzvy v oblasti detekce nádorů plic, se umístil na 57. místě z necelých 2.000 (přesně 1972) zúčastněných týmů.

 https://www.kaggle.com/c/data-science-bowl-2017/leaderboard

Výsledky nakonec byly dosti těsné a závěr byl i napínavý, protože při předběžném hodnocení na zlomku celkového počtu vzorků jsme vycházeli někde kolem 300. místa. K umístění v první desítce, která byla finančně ohodnocena, nám chybělo trošku štěstí a nějaký objev, který by nás posunul o těch 50 míst. Tak to ve výzkumu chodí, poctivě jsme do problému „bušili“ ze všech stran, ale nepřišel zásadní průlom. Tak snad nám štěstí bude přát příště.

Naučili jsme se však velmi mnoho z oblasti deep learningu (hlubokých neuronových sítí), vybudovali pro ni infrastrukturu a získali spoustu zkušeností. A to vše dokážeme rozhodně využít při řešení dalších problémů.

Aktuálně již aktivně pracujeme na nové Udacity výzvě, která se týká detekce okolních vozidel na základě 3D Lidaru, kamery a radaru. Tato oblast je našemu roboauto týmu rozhodně bližší.

Tomáš Ondráček

illustration-lung-3.5