Rytířské hry bez hranic

Bylo nebylo… za devatero horami a devatero řekami v království, kterému vládl král Thomas Artinius II. a královna Martyna Sličná, konaly se v okolí jejich sídelního hradu Kácova slavné to hry rytířské…

teambuilding kacov artin

No fajn a teď si povíme, jak to bylo ve skutečnosti. Letošní celofiremní teambuildingová akce slibovala mnohé. Napětí vzrůstalo nejen v účastnících, ale i v samotném organizačním týmu. Jeden z organizátorů svými pozvánkami, upoutávkami a neustále se měnícími organizačními pokyny bombardoval mailové schránky všech zúčastněných. Ne nadarmo se mu neoficiálně začalo přezdívat „Kácovský spammer“.

teambuilding kacov artin

Nás to ale neodradilo a na akci jsme v hojném počtu dorazili už v pátek večer.

teambuilding kacov artinteambuilding kacov artin

V sobotu ráno byly týmy nastoupeny, kupodivu po pátečních „oslavách“ v plném počtu, a naplněny očekáváním z nadcházejících událostí. Bojovalo se o mnohé – o rytířský titul, čest a slávu. Po složení nezbytné přísahy („Vaše Veličenstvo, vážně bylo nezbytně nutné nechat ty ubohé dívky a ženy klečet?“)

teambuilding kacov artin

jsme mohli vyrazit za plněním mnoha úkolů, ať už fyzicky, logicky nebo intelektuálně náročných. Každý si v tom nepřeberném množství jistě našel tu svou oblíbenou disciplínu. Mně osobně se nejvíce vryla do paměti disciplína přetahování na obrovské pneumatice přes „rozbouřené jezero“ bez kontaktu s vodou. Kdy kolega zařval „Jak se do toho leze?“ a skočil. Téměř celý se ponořil do prostoru uprostřed pneumatiky a na konci jezera už z něj trčela jen hlava.

teambuilding kacov artinteambuilding kacov artin

teambuilding kacov artinteambuilding kacov artin

Nutno zdůraznit, že všichni měli velice soutěživého ducha. Důkazem jest vůle skákat v pytli dál i po několika „držkopádech“. Případně snaha v roli trakaře dojet až do cíle, prvně po rukách, v půli cesty po loktech a do cíle musel být trakař dotáhnut za nohy…

Po téměř celodenní námaze a snažení, při němž jsme získali jak duševní tak fyzické šrámy, jsme králi a královně odevzdali záznamy svých výkonů a napjatě očekávali závěrečnou disciplínu. Systém našeho vzájemného zápolení v „podtahování pod kýlem“ nám zůstal téměř do samotného závěru utajen. Pravda, že kdybychom věděli dříve, co nás čeká, tak bychom se až tak netěšili. Šup do vody, chycení se provazu a čekání, která družina bude v ručkování rychlejší a dotáhne vybraného chudáka až na druhý břeh. Nutno podotknout, že v bazénu byl shlédnut velký pavouk, který vybraným dámám na odvaze zrovna nepřidal…

teambuilding kacov artinteambuilding kacov artin

teambuilding kacov artinteambuilding kacov artin

Poslední body byly rozděleny a nakonec i sečteny. Poděkování patří celému organizačnímu týmu, protože zážitek to byl neobyčejný. Pasováni na rytíře byli sice jen někteří, ale vítězové jsme nakonec byli všichni. Únava a spokojenost byly totální a nad Kácovem se vznášel „týmový duch“.  Snad tam na nás počká i do příště.

A jak jsme začali, tak také i skončíme. V kácovském království radost a veselí zavládlo nevídané. A pokud všichni nezemdleli únavou, tak tam dodnes žijí šťastně….

teambuilding kacov artin