Technologie

Agilní týmy očima projektové managerky

07. 06. 2022

Projekťačka Helča Vildová, s Jirkou Minxem (nalevo) a Michalem Pachlopníkem (napravo)

Mrkneme se pod pokličku toho, jak v ARTINu přistupujeme k našim týmům. Zeptali jsme se proto naší projekťačky Helči Vildové, jak na agilní řízení. Pro vývojářské týmy i naše zákazníky může být přínosem, když se to dělá dobře. A naopak, jak říká Helča: „samotná agilita bez seniority a prioritizace může nadělat dost nepořádku a efektivitu nezajistí.“

Helčo, zkus mě jako laika jednoduše zasvětit do tématu. Tedy, co vlastně je ta agilita a agilní řízení týmů?

Agilní řízení znamená vítat změnu obsahu dodávky i později během projektu, nesnažit se za každou cenu přesně držet předem specifikovaného zadání, když vidíme, že zákazník potřebuje něco jiného. Taky to znamená často se ptát zákazníka na zpětnou vazbu a zapojovat ho do tvorby a změn vznikajícího produktu. Postupně zlepšujeme dodávku, náš výkon, vztah se zákazníkem i naši radost z vývoje.

Jak přistupujeme k agilnímu řízení týmů u nás v ARTINu?

Hodně jsme se za ty necelé 4 roky, co jsem v týmu, zlepšili. Líbí se mi, že umíme použít agilní způsob dodávky jak v teamleasech, tak i na dodávkách, které sami řídíme, či na FTFP (fix time fix price) projektech. Nežijeme v domnění, že agilní řízení se rovná scrum, známe i jiné metodiky, a umíme je přizpůsobovat a kombinovat. Pokud máme v dodávce správného člověka, který tomu rozumí, umíme s týmem nastavit způsob agilního řízení, který pro danou dodávku a tým přesně pasuje. Znamená to s minimem režie maximální výhody. Nebojíme se proces dodávky postupem času i výrazně upravovat a domluvit se zákazníkem na změnách, které jsou výhodné pro obě strany.

Jeden z našich projektových týmů

Jaké přínosy má agilní řízení pro vývojáře a jaké směrem k zákazníkovi?

Vývojáři (a techničtí lidé obecně) se občas leknou, když slyší, že na projektu bude agilní vývoj. Představují si dny naplněné meetingy a málo času na technickou práci, což je pro ně samozřejmě otrava. V ARTINu jsou zkušení projekťáci agilu a umí tým rychle vtáhnout do spolu-tvorby pracovního procesu a způsobu, jakým se bude produkt zákazníkovi dodávat. Když lidi v týmu zjistí, že můžou z velké části ovlivnit rozsah a frekvenci ceremonií a tím i jejich hodnotu, většinou je to zase uklidní a dokonce jsou ochotní se cítit za proces práce spoluzodpovědní. Zákazník zase oceňuje, že jsme schopní a ochotní proces dodávky přizpůsobit jeho měnícím se potřebám. Třeba od rychlé a přehledné dodávky základu produktu s nejasným termínem, přes stabilní, setrvalý a předvídatelný rozvoj existujícího produktu, až po nárazové změny produktů, jejichž podpora je jinak klidná.

Můžeš říct, jak se díky agilnímu přístupu zvyšuje transparentnost a efektivita?

Tohle není vůbec samozřejmé a závisí to hodně na tom, jestli je na zakázce někdo, kdo se v agilním řízení vyzná. Pokud je, pak agilní přístup umí zákazníkovi i týmu velmi pomoct v zobrazení a správě obsahu dodávky a v jejím směřování k výsledku. Například User Story Map (USM) je při správném použití velmi mocný nástroj pro správu obsahu dodávky. Umí krásně zviditelnit zákazníkovi i týmu, jak daleko v dodávce jsme a jak hluboko se máme něčemu věnovat. USM je vhodná hlavně pro stavbu nových produktů, nebo nových částí existujících produktů. Efektivita je pak hlavně o správné prioritizaci obsahu dodávky, a to za předpokladu dobře nastavené seniority týmu. Když je na zakázce přítomný někdo se schopností prioritizovat a tým je dostatečně seniorní, je dodávka efektivní. Agilní přístup k efektivitě napomáhá tím, že lze priority snáze měnit podle aktuálních zjištění. Ale samotná agilita bez seniority a prioritizace může nadělat dost nepořádku a efektivitu nezajistí, takže pozor.

Kam, podle tebe, bude agilní řízení projektů v ARTINu směřovat v následujících letech?

Myslím si, že agilně budeme řídit víc a víc dodávek, postupně i takových, které dřív byly neodmyslitelně FTFP. Zákazník ocení, že při správném použití agilního vývoje bude mít za stejné peníze více muziky, a ARTIN zase, že bude mít jisté finanční bezpečí, pokud by se na projektu něco zvrtlo. Chceme se postupně naučit používat agilní řízení na všechny typy dodávek, měnit metodiku za běhu a radit zákazníkovi, jaký způsob řízení je pro jeho projekt nejlepší. Agilní vývoj se stane běžným nástrojem nejen pro agilisty (scrum mastery či agilní kouče), ale taky pro projekťáky. Působnost těchto dvou rolí se víc prolne.

Paráda! Chceš ještě závěrem něco říct nebo doplnit?

Myslím, že agilní řízení má v ARTINu velkou budoucnost. Musíme ještě dotáhnout šrouby ohledně schopností lidí, kteří ho při dodávkách zákazníkům používají. A nutné je ho používat v dostatečně seniorních týmech, protože agilní řízení je prostě jen nástroj. Sebelepší řidič nikam nedojede, když řídí rozbité auto. Teprve v parádní káře se ukáže, jak kdo jezdí.

Další články

Zobrazit všechno